Расписание автобуса № 107: Điểm cuối Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Điểm cuối Bến xe Kim Mã (Ханой)

Расписания Ханой

Расписание автобуса Ханой № 107: Điểm cuối Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Điểm cuối Bến xe Kim Mã

Когда Время, интервал

ежедневно

Круглый год

05:00 - 20:00 каждые 18 мин

9000 ₫

Маршрут следования:Bến xe Kim Mã - Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Xí nghiệp xe buýt Thăng Long (Transerco)

Подробно

Расписание автобуса № 107 (Ханой): Điểm cuối Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Điểm cuối Bến xe Kim Mã

Длина траектории рейса №1: 49.09 км
Остановок: 52

Расписание автобуса № 107 (Ханой): Điểm cuối Bến xe Kim Mã - Điểm cuối Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Длина траектории рейса №2: 52.29 км
Остановок: 54