Расписание автобуса № 21B: Điểm cuối Bến xe Mỹ Đình - Điểm cuối Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (Ханой)

Расписания Ханой

Расписание автобуса Ханой № 21B: Điểm cuối Bến xe Mỹ Đình - Điểm cuối Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp

Когда Время, интервал

ежедневно

Круглый год

05:02 - 21:02 каждые 15 мин

7000 ₫

Маршрут следования:Khu đô thị Pháp Vân (Tứ Hiệp) - Bến xe Mỹ Đình

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (Transerco)

Подробно

Расписание автобуса № 21B (Ханой): Điểm cuối Bến xe Mỹ Đình - Điểm cuối Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp

Длина траектории рейса №1: 17.51 км
Остановок: 30

Расписание автобуса № 21B (Ханой): Điểm cuối Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp - Điểm cuối Bến xe Mỹ Đình

Длина траектории рейса №2: 16.96 км
Остановок: 31