Расписание автобуса № 22C: Điểm cuối Khu đô thị Dương Nội - Điểm cuối Bến xe Giáp Bát (Ханой)

Расписания Ханой

Расписание автобуса Ханой № 22C: Điểm cuối Khu đô thị Dương Nội - Điểm cuối Bến xe Giáp Bát

Когда Время, интервал

ежедневно

Круглый год

05:00 - 21:30 каждые 25 мин

7000 ₫

Маршрут следования:Bến xe Giáp Bát - Khu đô thị Dương Nội (Chung cư The Sparks Nam Cường)

Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu (Transerco)

Подробно

Расписание автобуса № 22C (Ханой): Điểm cuối Khu đô thị Dương Nội - Điểm cuối Bến xe Giáp Bát

Длина траектории рейса №1: 15.42 км
Остановок: 28

Расписание автобуса № 22C (Ханой): Điểm cuối Bến xe Giáp Bát - Điểm cuối Khu đô thị Dương Nội

Длина траектории рейса №2: 15.98 км
Остановок: 27