Расписание автобуса № 32: Điểm cuối Nhổn (Đại học Công nghiệp Hà Nội) - Điểm cuối Bến xe Giáp Bát (Ханой)

Расписания Ханой

Расписание автобуса Ханой № 32: Điểm cuối Nhổn (Đại học Công nghiệp Hà Nội) - Điểm cuối Bến xe Giáp Bát

Когда Время, интервал

ежедневно

Круглый год

05:00 - 22:30 каждые 13 мин

7000 ₫

Маршрут следования:Bến xe Giáp Bát - Nhổn (Đại học Công nghiệp Hà Nội)

Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu (Transerco)

Подробно

Расписание автобуса № 32 (Ханой): Điểm cuối Nhổn (Đại học Công nghiệp Hà Nội) - Điểm cuối Bến xe Giáp Bát

Длина траектории рейса №1: 19.12 км
Остановок: 33

Расписание автобуса № 32 (Ханой): Điểm cuối Bến xe Giáp Bát - Điểm cuối Nhổn (Đại học Công nghiệp Hà Nội)

Длина траектории рейса №2: 17.96 км
Остановок: 30