Расписание автобуса № 56A: Điểm cuối Núi Đôi (Sóc Sơn) - Điểm cuối Bến xe Nam Thăng Long (Ханой)

Расписания Ханой

Расписание автобуса Ханой № 56A: Điểm cuối Núi Đôi (Sóc Sơn) - Điểm cuối Bến xe Nam Thăng Long

Когда Время, интервал

пн, вт, ср, чт, пт, сб

Круглый год

04:45, 05:10, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:35

вс

Круглый год

05:00, 05:20, 05:40, 06:00, 06:17, 06:34, 06:51, 07:08, 07:25, 07:42, 08:00, 08:17, 08:34, 08:51, 09:08, 09:25, 09:42, 10:00, 10:17, 10:34, 10:51, 11:08, 11:25, 11:42, 12:00, 12:17, 12:34, 12:51, 13:08, 13:25, 13:42, 14:00, 14:17, 14:34, 14:51, 15:08, 15:25, 15:42, 16:00, 16:17, 16:34, 16:51, 17:11, 17:31, 17:51, 18:11, 18:31, 18:51, 19:13, 19:38, 20:03, 20:30, 21:00

8000 ₫

Маршрут следования:Bến xe Nam Thăng Long - Núi Đôi (Sóc Sơn)

Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội (Transerco)

Подробно

Расписание автобуса № 56A (Ханой): Điểm cuối Núi Đôi (Sóc Sơn) - Điểm cuối Bến xe Nam Thăng Long

Длина траектории рейса №1: 29.03 км
Остановок: 29

Расписание автобуса № 56A (Ханой): Điểm cuối Bến xe Nam Thăng Long - Điểm cuối Núi Đôi (Sóc Sơn)

Длина траектории рейса №2: 29.29 км
Остановок: 29