Расписание автобуса № 87: Điểm cuối Xuân Mai (Nhà máy thức ăn chăn nuôi CP) - Điểm cuối Bến xe Mỹ Đình (Ханой)

Расписания Ханой

Расписание автобуса Ханой № 87: Điểm cuối Xuân Mai (Nhà máy thức ăn chăn nuôi CP) - Điểm cuối Bến xe Mỹ Đình

Когда Время, интервал

ежедневно

Круглый год

05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20

9000 ₫

Маршрут следования:Bến xe Mỹ Đình - Quốc Oai - Xuân Mai (Nhà máy thức ăn chăn nuôi CP)

Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội (Transerco)

Подробно

Расписание автобуса № 87 (Ханой): Điểm cuối Xuân Mai (Nhà máy thức ăn chăn nuôi CP) - Điểm cuối Bến xe Mỹ Đình

Длина траектории рейса №1: 36.7 км
Остановок: 21

Расписание автобуса № 87 (Ханой): Điểm cuối Bến xe Mỹ Đình - Điểm cuối Xuân Mai (Nhà máy thức ăn chăn nuôi CP)

Длина траектории рейса №2: 36.6 км
Остановок: 15