Расписание автобуса № 90: Điểm cuối Sân bay Nội Bài (Nhà ga quốc tế T2) - Điểm cuối Hào Nam (Ханой)

Расписания Ханой

Расписание автобуса Ханой № 90: Điểm cuối Sân bay Nội Bài (Nhà ga quốc tế T2) - Điểm cuối Hào Nam

Когда Время, интервал

ежедневно

Круглый год

05:30, 05:50, 06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:40, 21:10

9000 ₫

Маршрут следования:Hào Nam - Nội Bài

Xí nghiệp xe buýt Yên Viên (Transerco)

Подробно

Расписание автобуса № 90 (Ханой): Điểm cuối Sân bay Nội Bài (Nhà ga quốc tế T2) - Điểm cuối Hào Nam

Длина траектории рейса №1: 27.92 км
Остановок: 20

Расписание автобуса № 90 (Ханой): Điểm cuối Hào Nam - Điểm cuối Sân bay Nội Bài (Nhà ga quốc tế T2)

Длина траектории рейса №2: 32.99 км
Остановок: 21