Расписание автобуса № 92: Điểm cuối Tây Đằng (Ba Vì) - Điểm cuối Nhổn (Đại học Công nghiệp Hà Nội) (Ханой)

Расписания Ханой

Расписание автобуса Ханой № 92: Điểm cuối Tây Đằng (Ba Vì) - Điểm cuối Nhổn (Đại học Công nghiệp Hà Nội)

Когда Время, интервал

ежедневно

Круглый год

05:00 - 19:21 каждые 21 мин

9000 ₫

Маршрут следования:Nhổn (Đại học Công nghiệp Hà Nội) - Thị trấn Tây Đằng (Ba Vì)

Xí nghiệp xe buýt 10-10 (Transerco)

Подробно

Расписание автобуса № 92 (Ханой): Điểm cuối Tây Đằng (Ba Vì) - Điểm cuối Nhổn (Đại học Công nghiệp Hà Nội)

Длина траектории рейса №1: 44.8 км
Остановок: 54

Расписание автобуса № 92 (Ханой): Điểm cuối Nhổn (Đại học Công nghiệp Hà Nội) - Điểm cuối Tây Đằng (Ba Vì)

Длина траектории рейса №2: 43.11 км
Остановок: 53