Расписание автобуса № CNG03: Điểm cuối Khu đô thị Times City - Điểm cuối Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) (Ханой)

Расписания Ханой

Расписание автобуса Ханой № CNG03: Điểm cuối Khu đô thị Times City - Điểm cuối Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2)

Когда Время, интервал

ежедневно

Круглый год

05:00 - 21:00 каждые 14 мин

8000 ₫

Маршрут следования:Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) - Khu đô thị Times City

Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Yến

Подробно

Расписание автобуса № CNG03 (Ханой): Điểm cuối Khu đô thị Times City - Điểm cuối Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2)

Длина траектории рейса №1: 28.93 км
Остановок: 40

Расписание автобуса № CNG03 (Ханой): Điểm cuối Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) - Điểm cuối Khu đô thị Times City

Длина траектории рейса №2: 28.66 км
Остановок: 41